Pracownia rzeźby

Celina Cyganik – absolwentka wydziału rzeźby ASP w Krakowie. W Liceum plastycznym w Żorach prowadzi pracownię rzeźby.

Inspiracją jej twórczości jest koncepcja światła i ciemności zarówno w dosłownym jak i metaforycznym aspekcie. Dużą rolę w jej twórczości pełni także folklor - zwłaszcza rodzimy. Oprócz form przestrzennych, Celina interesuje się sztuką sekwencyjną.

Jej prace były częścią wystaw zbiorowych, zarówno rzeźbiarskich jak i komiksowych, w tym: "na nieznanym szlaku" w galerii Vauxhall w Krzeszowicach, „Mniej-więcej” w Młynie Zabierzów, Salon Stripa w Serbii czy Fummeto Comix Festiwal w Szwajcarii.

 

PRACOWNIA RZEŹBY

Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną.

Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc.

Pracownia rysunku

i malarstwa

Katarzyna Wieczorek - artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Artystycznym, magister sztuki; nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Żorach oraz w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie), laureatka stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2007 r., czynnie działająca w wielu kołach naukowych (wystąpienia na konferencjach naukowych i publikacje), autorka wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Od maja 2015 roku współtworzy „Słoneczną Galerię”, będącą projektem „Urtica Dzieciom”, prowadząc cykliczne warsztaty plastyczne w GCZD w Katowicach na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, animując działania plastyczne, które wspierają małych pacjentów w ich powrocie do zdrowia.

W swojej twórczości malarskiej zajmuje się szczególnie zagadnieniem światła, które modeluje formę, nadając jej charakter bliskości i atmosferę tajemnicy.

Ważniejsze wystawy:

indywidualne:

2012 Galeria MDK w Mikołowie – Malarstwo

2012 Galeria Pod Czaplą w Bytomiu – Malarstwo

zbiorowe:

2018   Konotacje – wystawa twórczości nauczycieli Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu Śląskim

2014 VIII Konfrontacje Nauczycieli: Galeria MDK Łaziska Górne

2014 Wystawa podyplomowa w BWA w Katowicach

2013 Udział w wystawie pracowni rysunku prof. Lintnera w Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej

2013  Wystawa pracowni malarstwa prof. J. Rykały w Galerii w Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej

2012 Galeria MDK w Mikołowie – 7 studentek ASP w Katowicach

2011 Udział w wystawie rysunku studentów ASP w Katowicach w Jarosławiu

2011 Galeria ASP w Katowicach w Rondzie Sztuki Obszary Rysunku

2009 Udział w wystawie w Galerii Audialnia w Krakowie

 

Publikacje m.in. w monografiach tematycznych: Intymność wyrażona, Zwierzęta i ludzie. Juliusz Słowacki – u stóp pomnika; Udział w konferencjach naukowych:

Zoofilologia UŚ 2010, Co z tym odbiorcą? Interdyscyplinarny obraz odbiorcy sztuki z punktu widzenia twórców i badaczy, UA, UAM Poznań 2011, Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW w Świeradowie Zdroju 2008

 

 

 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie poznają tajniki warsztatu artystycznego, doskonaląc swój indywidualny język wypowiedzi plastycznej. Stopniowanie trudności i zadań, ilość i jakość wiedzy podawanej na każdym z etapów oraz nacisk na pracę z natury oraz z wyobraźni sprzyja wykształceniu niezbędnych umiejętności wypowiedzi ucznia w języku obrazu.

 Przedmiot rysunku i malarstwa stanowi fundament rozwoju artystycznego uczniów w trakcie ich edukacji w liceum plastycznym. Młodzi adepci sztuki uczą się odpowiednio korzystać z różnorodnych technik malarskich i rysunkowych,  a także  komponować na płaskiej powierzchni podobrazia,  ćwicząc obserwację i analizę otaczającego świata, kształcąc się w najbardziej klasycznym i podstawowym sposobie wyrażania poprzez kreskę, plamę, kolor; sprawiając, że określone problemy plastyczne jak kompozycja, konstrukcja, forma, bryła, faktura, światłocień, przestrzeń, modelunek, walor, charakter postaci, perspektywa stają się wyraziste i oddziałują na odbiorę.

 W trakcie zajęć w pracowni oraz w plenerze powstają prace, które ukazują niepowtarzalny i oryginalny talent każdego z uczniów

 

 

Pracownia ceramiki

Małgorzata Szram, urodziła się w 1989r w Krakowie. W 2009 ukończyła Liceum plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem na specjalności rzeźba. W 2012r obroniła prace licencjacką z grafiki w pracowni prof. Krzysztofa Tomalskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Nowym Sączu.

W 2015r. ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni  prof. Joanny Piech – Kalarus, oraz  projektowania graficznego u dr hab. Stefana Lechwara. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

W swojej działalności artystycznej zajmuje się ceramiką, fotografią, litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, często tworząc własne. Zwykle punktem wyjścia dla jej prac, jest przyroda i kontakt człowieka z nią. Posiada również doświadczenie w organizowaniu różnego typu działań artystycznych takich jak plenery, warsztaty, performance. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, a swoją pierwszą indywidualną wystawą debiutowała w 2015 roku w Małej Galerii w Nowym Sączu.

 

PRACOWNIA CERAMIKI

Celem nauczania przedmiotu Ceramika Artystyczna jest kształcenie umiejętności świadomego i precyzyjnego poruszania się w przestrzeni działań rzeźbiarskich i projektowych. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z materiałami i technikami z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, uczą właściwego wyboru narzędzi i posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

Pracownia projektowania graficznego

i fotografii

JERZY RUPIK, doktor sztuki, absolwent studiów magisterskich na  kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant, fotograf, brał udział w wielu wystawach wystawach zbiorowych między innymi: wystawie fotografii w ramach Labiryntu Szóstego w Kłodzku, wystawie fotograficznej na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” w Poznaniu, oraz w wystawie plakatu w Oświęcimiu poświęconej 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. wystawie fotografii Magiczne Przestrzenie / Magische Räume w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, autor indywidualnych wystaw: Tableau vivant w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, wystawy Balans bieli w Starej fabryce w Bielsku białej. W 2017 roku wystawił prace w cyklu wystaw Pokaz Sztuki Mężczyzn w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, oraz na indywidualnej wystawie Redukcja szumu w Starej Fabryce w ramach Industriady 2017.

Nagrody i wyróżnienia: w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu, w 2006 nagrodę specjalną za logo Instytutu Jazzu w międzynarodowym konkursie TaMga - INTERNATIONAL TRADE MARK CONTEST w Nowosybirsku, w 2007 roku - pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na logo Uzdrowiska Kołobrzeg, w 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w kategorii: zrewitalizowana przestrzeń publiczna za projekt parku 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w 2014 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Projekt Koncepcji Artystycznej „Budowy Trasy Pamięci” poświęconej pamięci ofiar katastrof górniczych.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Projektowanie graficzne  - specjalizacja  interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii, kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury lub do prowadzenia własnej działalności projektowej. Absolwent specjalizacji projektowanie graficzne może również kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

Fotografia artystyczna – uczeń zdobywa umiejętności  prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji  w kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

© Liceum Plastyczne w Żorach.   All rights reserved.

Pracownia rzeźby

Celina Cyganik – absolwentka wydziału rzeźby ASP w Krakowie. W Liceum plastycznym w Żorach prowadzi pracownię rzeźby.

Inspiracją jej twórczości jest koncepcja światła i ciemności zarówno w dosłownym jak i metaforycznym aspekcie. Dużą rolę w jej twórczości pełni także folklor - zwłaszcza rodzimy. Oprócz form przestrzennych, Celina interesuje się sztuką sekwencyjną.

Jej prace były częścią wystaw zbiorowych, zarówno rzeźbiarskich jak i komiksowych, w tym: "na nieznanym szlaku" w galerii Vauxhall w Krzeszowicach, „Mniej-więcej” w Młynie Zabierzów, Salon Stripa w Serbii czy Fummeto Comix Festiwal w Szwajcarii.

 

PRACOWNIA RZEŹBY

Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną.

Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc.

Pracownia rysunku

i malarstwa

Katarzyna Wieczorek - artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Artystycznym, magister sztuki; nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Żorach oraz w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie), laureatka stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2007 r., czynnie działająca w wielu kołach naukowych (wystąpienia na konferencjach naukowych i publikacje), autorka wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Od maja 2015 roku współtworzy „Słoneczną Galerię”, będącą projektem „Urtica Dzieciom”, prowadząc cykliczne warsztaty plastyczne w GCZD w Katowicach na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, animując działania plastyczne, które wspierają małych pacjentów w ich powrocie do zdrowia.

W swojej twórczości malarskiej zajmuje się szczególnie zagadnieniem światła, które modeluje formę, nadając jej charakter bliskości i atmosferę tajemnicy.

Ważniejsze wystawy:

indywidualne:

2012 Galeria MDK w Mikołowie – Malarstwo

2012 Galeria Pod Czaplą w Bytomiu – Malarstwo

zbiorowe:

2018   Konotacje – wystawa twórczości nauczycieli Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu Śląskim

2014 VIII Konfrontacje Nauczycieli: Galeria MDK Łaziska Górne

2014 Wystawa podyplomowa w BWA w Katowicach

2013 Udział w wystawie pracowni rysunku prof. Lintnera w Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej

2013  Wystawa pracowni malarstwa prof. J. Rykały w Galerii w Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej

2012 Galeria MDK w Mikołowie – 7 studentek ASP w Katowicach

2011 Udział w wystawie rysunku studentów ASP w Katowicach w Jarosławiu

2011 Galeria ASP w Katowicach w Rondzie Sztuki Obszary Rysunku

2009 Udział w wystawie w Galerii Audialnia w Krakowie

 

Publikacje m.in. w monografiach tematycznych: Intymność wyrażona, Zwierzęta i ludzie. Juliusz Słowacki – u stóp pomnika; Udział w konferencjach naukowych:

Zoofilologia UŚ 2010, Co z tym odbiorcą? Interdyscyplinarny obraz odbiorcy sztuki z punktu widzenia twórców i badaczy, UA, UAM Poznań 2011, Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW w Świeradowie Zdroju 2008

 

 

 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie poznają tajniki warsztatu artystycznego, doskonaląc swój indywidualny język wypowiedzi plastycznej. Stopniowanie trudności i zadań, ilość i jakość wiedzy podawanej na każdym z etapów oraz nacisk na pracę z natury oraz z wyobraźni sprzyja wykształceniu niezbędnych umiejętności wypowiedzi ucznia w języku obrazu.

 Przedmiot rysunku i malarstwa stanowi fundament rozwoju artystycznego uczniów w trakcie ich edukacji w liceum plastycznym. Młodzi adepci sztuki uczą się odpowiednio korzystać z różnorodnych technik malarskich i rysunkowych,  a także  komponować na płaskiej powierzchni podobrazia,  ćwicząc obserwację i analizę otaczającego świata, kształcąc się w najbardziej klasycznym i podstawowym sposobie wyrażania poprzez kreskę, plamę, kolor; sprawiając, że określone problemy plastyczne jak kompozycja, konstrukcja, forma, bryła, faktura, światłocień, przestrzeń, modelunek, walor, charakter postaci, perspektywa stają się wyraziste i oddziałują na odbiorę.

 W trakcie zajęć w pracowni oraz w plenerze powstają prace, które ukazują niepowtarzalny i oryginalny talent każdego z uczniów

 

Pracownia ceramiki

Małgorzata Szram, urodziła się w 1989r w Krakowie. W 2009 ukończyła Liceum plastyczne

im. Antoniego Kenara w Zakopanem na specjalności rzeźba. W 2012r obroniła prace licencjacką

z grafiki w pracowni prof. Krzysztofa Tomalskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Nowym Sączu.

W 2015r. ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, otrzymując dyplom

z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni  prof. Joanny Piech – Kalarus, oraz  projektowania graficznego u dr hab. Stefana Lechwara. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

W swojej działalności artystycznej zajmuje się ceramiką, fotografią, litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, często tworząc własne. Zwykle punktem wyjścia dla jej prac, jest przyroda i kontakt człowieka z nią. Posiada również doświadczenie w organizowaniu różnego typu działań artystycznych takich jak plenery, warsztaty, performance. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, a swoją pierwszą indywidualną wystawą debiutowała w 2015 roku w Małej Galerii w Nowym Sączu.

 

PRACOWNIA CERAMIKI

Celem nauczania przedmiotu Ceramika Artystyczna jest kształcenie umiejętności świadomego i precyzyjnego poruszania się w przestrzeni działań rzeźbiarskich i projektowych. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z materiałami i technikami z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, uczą właściwego wyboru narzędzi i posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

Pracownia projektowania graficznego i fotografii

JERZY RUPIK, doktor sztuki, absolwent studiów magisterskich na  kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant, fotograf, brał udział w wielu wystawach wystawach zbiorowych między innymi:

wystawie fotografii w ramach Labiryntu Szóstego w Kłodzku, wystawie fotograficznej na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” w Poznaniu, oraz w wystawie plakatu w Oświęcimiu poświęconej 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. wystawie fotografii Magiczne Przestrzenie / Magische Räume w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, autor indywidualnych wystaw: Tableau vivant w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, wystawy Balans bieli w Starej fabryce w Bielsku białej. W 2017 roku wystawił prace w cyklu wystaw Pokaz Sztuki Mężczyzn w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, oraz na indywidualnej wystawie Redukcja szumu w Starej Fabryce w ramach Industriady 2017.

Nagrody i wyróżnienia: w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu, w 2006 nagrodę specjalną za logo Instytutu Jazzu w międzynarodowym konkursie TaMga - INTERNATIONAL TRADE MARK CONTEST w Nowosybirsku, w 2007 roku - pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na logo Uzdrowiska Kołobrzeg, w 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w kategorii: zrewitalizowana przestrzeń publiczna za projekt parku 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w 2014 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Projekt Koncepcji Artystycznej „Budowy Trasy Pamięci” poświęconej pamięci ofiar katastrof górniczych.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Projektowanie graficzne  - specjalizacja  interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii, kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury lub do prowadzenia własnej działalności projektowej. Absolwent specjalizacji projektowanie graficzne może również kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

Fotografia artystyczna – uczeń zdobywa umiejętności  prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji  w kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

© Liceum Plastyczne w Żorach.   All rights reserved.

Pracownia rzeźby

Celina Cyganik – absolwentka wydziału rzeźby ASP w Krakowie. W Liceum plastycznym w Żorach prowadzi pracownię rzeźby.

Inspiracją jej twórczości jest koncepcja światła i ciemności zarówno w dosłownym jak i metaforycznym aspekcie. Dużą rolę w jej twórczości pełni także folklor - zwłaszcza rodzimy. Oprócz form przestrzennych, Celina interesuje się sztuką sekwencyjną.

Jej prace były częścią wystaw zbiorowych, zarówno rzeźbiarskich jak i komiksowych, w tym: "na nieznanym szlaku" w galerii Vauxhall w Krzeszowicach, „Mniej-więcej” w Młynie Zabierzów, Salon Stripa w Serbii czy Fummeto Comix Festiwal w Szwajcarii.

 

PRACOWNIA RZEŹBY

Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną. Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc.

Pracownia rysunku

i malarstwa

Katarzyna Wieczorek - artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Artystycznym, magister sztuki; nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Żorach oraz w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie), laureatka stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2007 r., czynnie działająca w wielu kołach naukowych (wystąpienia na konferencjach naukowych i publikacje), autorka wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Od maja 2015 roku współtworzy „Słoneczną Galerię”, będącą projektem „Urtica Dzieciom”, prowadząc cykliczne warsztaty plastyczne w GCZD w Katowicach na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, animując działania plastyczne, które wspierają małych pacjentów w ich powrocie do zdrowia.

W swojej twórczości malarskiej zajmuje się szczególnie zagadnieniem światła, które modeluje formę, nadając jej charakter bliskości i atmosferę tajemnicy.

Ważniejsze wystawy:

indywidualne:

2012 Galeria MDK w Mikołowie – Malarstwo

2012 Galeria Pod Czaplą w Bytomiu – Malarstwo

zbiorowe:

2018   Konotacje – wystawa twórczości nauczycieli Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu Śląskim

2014 VIII Konfrontacje Nauczycieli: Galeria MDK Łaziska Górne

2014 Wystawa podyplomowa w BWA w Katowicach

2013 Udział w wystawie pracowni rysunku prof. Lintnera w Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej

2013  Wystawa pracowni malarstwa prof. J. Rykały w Galerii w Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej

2012 Galeria MDK w Mikołowie – 7 studentek ASP w Katowicach

2011 Udział w wystawie rysunku studentów ASP w Katowicach w Jarosławiu

2011 Galeria ASP w Katowicach w Rondzie Sztuki Obszary Rysunku

2009 Udział w wystawie w Galerii Audialnia w Krakowie

 

Publikacje m.in. w monografiach tematycznych: Intymność wyrażona, Zwierzęta i ludzie. Juliusz Słowacki – u stóp pomnika; Udział w konferencjach naukowych:

Zoofilologia UŚ 2010, Co z tym odbiorcą? Interdyscyplinarny obraz odbiorcy sztuki z punktu widzenia twórców i badaczy, UA, UAM Poznań 2011, Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW w Świeradowie Zdroju 2008

 

 

 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie poznają tajniki warsztatu artystycznego, doskonaląc swój indywidualny język wypowiedzi plastycznej. Stopniowanie trudności i zadań, ilość i jakość wiedzy podawanej na każdym z etapów oraz nacisk na pracę z natury oraz z wyobraźni sprzyja wykształceniu niezbędnych umiejętności wypowiedzi ucznia w języku obrazu.

 Przedmiot rysunku i malarstwa stanowi fundament rozwoju artystycznego uczniów w trakcie ich edukacji w liceum plastycznym. Młodzi adepci sztuki uczą się odpowiednio korzystać z różnorodnych technik malarskich i rysunkowych,  a także  komponować na płaskiej powierzchni podobrazia,  ćwicząc obserwację i analizę otaczającego świata, kształcąc się w najbardziej klasycznym i podstawowym sposobie wyrażania poprzez kreskę, plamę, kolor; sprawiając, że określone problemy plastyczne jak kompozycja, konstrukcja, forma, bryła, faktura, światłocień, przestrzeń, modelunek, walor, charakter postaci, perspektywa stają się wyraziste i oddziałują na odbiorę.

 W trakcie zajęć w pracowni oraz w plenerze powstają prace, które ukazują niepowtarzalny i oryginalny talent każdego z uczniów

 

 

 

Pracownia ceramiki

Małgorzata Szram, urodziła się w 1989r w Krakowie. W 2009 ukończyła Liceum plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem na specjalności rzeźba. W 2012r obroniła prace licencjacką z grafiki w pracowni prof. Krzysztofa Tomalskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Nowym Sączu.

W 2015r. ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni  prof. Joanny Piech – Kalarus, oraz  projektowania graficznego u dr hab. Stefana Lechwara. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

W swojej działalności artystycznej zajmuje się ceramiką, fotografią, litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, często tworząc własne. Zwykle punktem wyjścia dla jej prac, jest przyroda i kontakt człowieka z nią. Posiada również doświadczenie w organizowaniu różnego typu działań artystycznych takich jak plenery, warsztaty, performance. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, a swoją pierwszą indywidualną wystawą debiutowała w 2015 roku w Małej Galerii w Nowym Sączu.

 

PRACOWNIA CERAMIKI

Celem nauczania przedmiotu Ceramika Artystyczna jest kształcenie umiejętności świadomego i precyzyjnego poruszania się w przestrzeni działań rzeźbiarskich i projektowych. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z materiałami i technikami z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, uczą właściwego wyboru narzędzi i posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

Pracownia projektowania graficznego i fotografii

JERZY RUPIK, doktor sztuki, absolwent studiów magisterskich na  kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant, fotograf, brał udział w wielu wystawach wystawach zbiorowych między innymi:

wystawie fotografii w ramach Labiryntu Szóstego w Kłodzku, wystawie fotograficznej na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” w Poznaniu, oraz w wystawie plakatu w Oświęcimiu poświęconej 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. wystawie fotografii Magiczne Przestrzenie / Magische Räume w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, autor indywidualnych wystaw: Tableau vivant w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, wystawy Balans bieli w Starej fabryce w Bielsku białej. W 2017 roku wystawił prace w cyklu wystaw Pokaz Sztuki Mężczyzn w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, oraz na indywidualnej wystawie Redukcja szumu w Starej Fabryce w ramach Industriady 2017.

Nagrody i wyróżnienia: w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu, w 2006 nagrodę specjalną za logo Instytutu Jazzu w międzynarodowym konkursie TaMga - INTERNATIONAL TRADE MARK CONTEST w Nowosybirsku, w 2007 roku - pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na logo Uzdrowiska Kołobrzeg, w 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w kategorii: zrewitalizowana przestrzeń publiczna za projekt parku 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w 2014 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Projekt Koncepcji Artystycznej „Budowy Trasy Pamięci” poświęconej pamięci ofiar katastrof górniczych.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Projektowanie graficzne  - specjalizacja  interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii , kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury lub do prowadzenia własnej działalności projektowej. Absolwent specjalizacji projektowanie graficzne może również kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

Fotografia artystyczna – uczeń zdobywa umiejętności  prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji  w kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

© Liceum Plastyczne w Żorach.   All rights reserved.

Pracownia rzeźby

Celina Cyganik – absolwentka wydziału rzeźby ASP w Krakowie. W Liceum plastycznym w Żorach prowadzi pracownię rzeźby.

Inspiracją jej twórczości jest koncepcja światła i ciemności zarówno w dosłownym jak i metaforycznym aspekcie. Dużą rolę w jej twórczości pełni także folklor - zwłaszcza rodzimy. Oprócz form przestrzennych, Celina interesuje się sztuką sekwencyjną.

Jej prace były częścią wystaw zbiorowych, zarówno rzeźbiarskich jak i komiksowych, w tym: "na nieznanym szlaku" w galerii Vauxhall w Krzeszowicach, „Mniej-więcej” w Młynie Zabierzów, Salon Stripa w Serbii czy Fummeto Comix Festiwal w Szwajcarii.

 

PRACOWNIA RZEŹBY

Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną. Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc.

Pracownia rysunku i malarstwa

Katarzyna Wieczorek - artysta plastyk, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Artystycznym, magister sztuki; nauczyciel rysunku i malarstwa w Liceum Plastycznym w Żorach oraz w Wodzisławiu Śląskim, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie), laureatka stypendium Ministra Edukacji Narodowej 2007 r., czynnie działająca w wielu kołach naukowych (wystąpienia na konferencjach naukowych i publikacje), autorka wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Od maja 2015 roku współtworzy „Słoneczną Galerię”, będącą projektem „Urtica Dzieciom”, prowadząc cykliczne warsztaty plastyczne w GCZD w Katowicach na Oddziale Onkologii, Hematologii i Chemioterapii, animując działania plastyczne, które wspierają małych pacjentów w ich powrocie do zdrowia.

W swojej twórczości malarskiej zajmuje się szczególnie zagadnieniem światła, które modeluje formę, nadając jej charakter bliskości i atmosferę tajemnicy.

Ważniejsze wystawy:

indywidualne:

2012 Galeria MDK w Mikołowie – Malarstwo

2012 Galeria Pod Czaplą w Bytomiu – Malarstwo

zbiorowe:

2018   Konotacje – wystawa twórczości nauczycieli Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim w Muzeum Miejskim w Wodzisławiu Śląskim

2014 VIII Konfrontacje Nauczycieli: Galeria MDK Łaziska Górne

2014 Wystawa podyplomowa w BWA w Katowicach

2013 Udział w wystawie pracowni rysunku prof. Lintnera w Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej

2013  Wystawa pracowni malarstwa prof. J. Rykały w Galerii w Liceum Plastycznym w Dąbrowie Górniczej

2012 Galeria MDK w Mikołowie – 7 studentek ASP w Katowicach

2011 Udział w wystawie rysunku studentów ASP w Katowicach w Jarosławiu

2011 Galeria ASP w Katowicach w Rondzie Sztuki Obszary Rysunku

2009 Udział w wystawie w Galerii Audialnia w Krakowie

 

Publikacje m.in. w monografiach tematycznych: Intymność wyrażona, Zwierzęta i ludzie. Juliusz Słowacki – u stóp pomnika; Udział w konferencjach naukowych:

Zoofilologia UŚ 2010, Co z tym odbiorcą? Interdyscyplinarny obraz odbiorcy sztuki z punktu widzenia twórców i badaczy, UA, UAM Poznań 2011, Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UW w Świeradowie Zdroju 2008

 

 

 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie poznają tajniki warsztatu artystycznego, doskonaląc swój indywidualny język wypowiedzi plastycznej. Stopniowanie trudności i zadań, ilość i jakość wiedzy podawanej na każdym z etapów oraz nacisk na pracę z natury oraz z wyobraźni sprzyja wykształceniu niezbędnych umiejętności wypowiedzi ucznia w języku obrazu.

 Przedmiot rysunku i malarstwa stanowi fundament rozwoju artystycznego uczniów w trakcie ich edukacji w liceum plastycznym. Młodzi adepci sztuki uczą się odpowiednio korzystać z różnorodnych technik malarskich i rysunkowych,  a także  komponować na płaskiej powierzchni podobrazia,  ćwicząc obserwację i analizę otaczającego świata, kształcąc się w najbardziej klasycznym i podstawowym sposobie wyrażania poprzez kreskę, plamę, kolor; sprawiając, że określone problemy plastyczne jak kompozycja, konstrukcja, forma, bryła, faktura, światłocień, przestrzeń, modelunek, walor, charakter postaci, perspektywa stają się wyraziste i oddziałują na odbiorę.

 W trakcie zajęć w pracowni oraz w plenerze powstają prace, które ukazują niepowtarzalny i oryginalny talent każdego z uczniów

 

Pracownia ceramiki

Małgorzata Szram - urodziła się w 1989r w Krakowie. W 2009 ukończyła Liceum plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem na specjalności rzeźba. W 2012r obroniła prace licencjacką z grafiki w pracowni prof. Krzysztofa Tomalskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Nowym Sączu.

W 2015r. ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni  prof. Joanny Piech – Kalarus, oraz  projektowania graficznego u dr hab. Stefana Lechwara. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

W swojej działalności artystycznej zajmuje się ceramiką, fotografią, litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, często tworząc własne. Zwykle punktem wyjścia dla jej prac, jest przyroda i kontakt człowieka z nią. Posiada również doświadczenie w organizowaniu różnego typu działań artystycznych takich jak plenery, warsztaty, performance. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, a swoją pierwszą indywidualną wystawą debiutowała w 2015 roku w Małej Galerii w Nowym Sączu.

 

PRACOWNIA CERAMIKI

Celem nauczania przedmiotu Ceramika Artystyczna jest kształcenie umiejętności świadomego i precyzyjnego poruszania się w przestrzeni działań rzeźbiarskich i projektowych. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z materiałami i technikami z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, uczą właściwego wyboru narzędzi i posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

Pracownia projektowania graficznego

i fotografii

JERZY RUPIK - doktor sztuki, absolwent studiów magisterskich na  kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant, fotograf, brał udział w wielu wystawach wystawach zbiorowych między innymi:

wystawie fotografii w ramach Labiryntu Szóstego w Kłodzku, wystawie fotograficznej na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” w Poznaniu, oraz w wystawie plakatu w Oświęcimiu poświęconej 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. wystawie fotografii Magiczne Przestrzenie / Magische Räume w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, autor indywidualnych wystaw: Tableau vivant w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, wystawy Balans bieli w Starej fabryce w Bielsku białej. W 2017 roku wystawił prace w cyklu wystaw Pokaz Sztuki Mężczyzn w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, oraz na indywidualnej wystawie Redukcja szumu w Starej Fabryce w ramach Industriady 2017.

Nagrody i wyróżnienia: w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu, w 2006 nagrodę specjalną za logo Instytutu Jazzu w międzynarodowym konkursie TaMga - INTERNATIONAL TRADE MARK CONTEST w Nowosybirsku, w 2007 roku - pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na logo Uzdrowiska Kołobrzeg, w 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w kategorii: zrewitalizowana przestrzeń publiczna za projekt parku 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w 2014 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Projekt Koncepcji Artystycznej „Budowy Trasy Pamięci” poświęconej pamięci ofiar katastrof górniczych.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Projektowanie graficzne  - specjalizacja  interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii, kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury lub do prowadzenia własnej działalności projektowej. Absolwent specjalizacji projektowanie graficzne może również kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

Fotografia artystyczna – uczeń zdobywa umiejętności  prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji  w kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

© Liceum Plastyczne w Żorach.

All rights reserved.

Pracownia rzeźby

Pracownia rysunku

i malarstwa

Pracownia ceramiki

Pracownia projektowania graficznego

i fotografii