rzeźba

Celina Cyganik – absolwentka wydziału rzeźby ASP w Krakowie. W Liceum plastycznym w Żorach prowadzi pracownię rzeźby.

Inspiracją jej twórczości jest koncepcja światła i ciemności zarówno w dosłownym jak i metaforycznym aspekcie. Dużą rolę w jej twórczości pełni także folklor - zwłaszcza rodzimy. Oprócz form przestrzennych, Celina interesuje się sztuką sekwencyjną.

Jej prace były częścią wystaw zbiorowych, zarówno rzeźbiarskich jak i komiksowych, w tym: "na nieznanym szlaku" w galerii Vauxhall w Krzeszowicach, „Mniej-więcej” w Młynie Zabierzów, Salon Stripa w Serbii czy Fummeto Comix Festiwal w Szwajcarii.

 

PRACOWNIA RZEŹBY

Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną.

Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc.

rysunek i malarstwo

Małgorzata Pedowicz - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydział Artystyczny

w Instytucie Sztuki. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni u prof. dr hab. L. Kołodziejczyka, dr hab. A. Molendy i dr hab. K. Dadaka. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Na co dzień nauczyciel plastyki oraz rysunku

i malarstwa, zajmuje się rysunkiem, malarstwem oraz renowacją bibelotów o wartości antykwarycznej. W latach 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 uczestniczyła w Międzynarodowych Plenerach Malarskich w Żorach i Mezőkövesd. Swoje prace prezentowała na 22 wystawach zbiorowych w Polsce, w Czechach i na Węgrzech.

 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W pracowni  uczniowie rozwijają swoją wrażliwość w spostrzeganiu otaczającej ich przestrzeni, uczą się zapisu kompozycji i przekładu informacji na język plastyczny. Wszelkiego rodzaju działania warsztatowe, interpretacje, kreowanie, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, mają na celu wyposażenie ucznia w wiedzę plastyczną, wspomagać w wypracowaniu własnego języka artystycznego, indywidualnych środków ekspresji. Podstawowe techniki kształcone w Pracowni Rysunku i Malarstwa: ołówek, sepia, sangwina, tusz, suchy pastel, farby wodne, farby olejne.

 

ceramika

Małgorzata Szram, urodziła się w 1989r w Krakowie. W 2009 ukończyła Liceum plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem na specjalności rzeźba. W 2012r obroniła prace licencjacką z grafiki w pracowni prof. Krzysztofa Tomalskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Nowym Sączu.

W 2015r. ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni  prof. Joanny Piech – Kalarus, oraz  projektowania graficznego u dr hab. Stefana Lechwara. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

W swojej działalności artystycznej zajmuje się ceramiką, fotografią, litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, często tworząc własne. Zwykle punktem wyjścia dla jej prac, jest przyroda i kontakt człowieka z nią. Posiada również doświadczenie w organizowaniu różnego typu działań artystycznych takich jak plenery, warsztaty, performance. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, a swoją pierwszą indywidualną wystawą debiutowała w 2015 roku w Małej Galerii w Nowym Sączu.

 

PRACOWNIA CERAMIKI

Celem nauczania przedmiotu Ceramika Artystyczna jest kształcenie umiejętności świadomego i precyzyjnego poruszania się w przestrzeni działań rzeźbiarskich i projektowych. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z materiałami i technikami z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, uczą właściwego wyboru narzędzi i posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

historia sztuki

Sabina Rotowska-Śpiewak – doktorantka w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkini zespołu badawczego w projekcie „Twórcy Śląskiej Architektury”. Związana ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, Stowarzyszeniem ”Mysłowicki Detektyw Historyczny” oraz Fundacją „Miasto Słów”. Pracowała dla takich instytucji jak: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miasta Mysłowice oraz Gmina Żydowska w Katowicach. Autorka artykułów m.in.: dla magazynu „Architektura&Biznes”, „Opcje 1.1” oraz „Art Papier”.

projektowanie graficzne

fotografia

JERZY RUPIK, doktorant  ASP w Katowicach, absolwent studiów magisterskich na  kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant, fotograf, brał udział udział w wielu wystawach wystawach zbiorowych między innymi: wystawie fotografii w ramach Labiryntu Szóstego w Kłodzku, wystawie fotograficznej na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” w Poznaniu, oraz w wystawie plakatu w Oświęcimiu poświęconej 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. wystawie fotografii Magiczne Przestrzenie / Magische Räume w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, autor indywidualnych wystaw: Tableau vivant w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, wystawy Balans bieli w Starej fabryce w Bielsku białej. W 2017 roku wystawił prace w cyklu wystaw Pokaz Sztuki Mężczyzn w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, oraz na indywidualnej wystawie Redukcja szumu w Starej Fabryce w ramach Industriady 2017.

Nagrody i wyróżnienia: w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu, w 2006 nagrodę specjalną za logo Instytutu Jazzu w międzynarodowym konkursie TaMga - INTERNATIONAL TRADE MARK CONTEST w Nowosybirsku, w 2007 roku - pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na logo Uzdrowiska Kołobrzeg, w 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w kategorii: zrewitalizowana przestrzeń publiczna za projekt parku 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w 2014 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Projekt Koncepcji Artystycznej „Budowy Trasy Pamięci” poświęconej pamięci ofiar katastrof górniczych.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Projektowanie graficzne  - specjalizacja  interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii, kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury lub do prowadzenia własnej działalności projektowej. Absolwent specjalizacji projektowanie graficzne może również kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

Fotografia artystyczna – uczeń zdobywa umiejętności  prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji  w kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

© Liceum Plastyczne w Żorach.   All rights reserved.

Made with Adobe Muse

rzeźba

Celina Cyganik – absolwentka wydziału rzeźby ASP w Krakowie. W Liceum plastycznym w Żorach prowadzi pracownię rzeźby.

Inspiracją jej twórczości jest koncepcja światła i ciemności zarówno w dosłownym jak i metaforycznym aspekcie. Dużą rolę w jej twórczości pełni także folklor - zwłaszcza rodzimy. Oprócz form przestrzennych, Celina interesuje się sztuką sekwencyjną.

Jej prace były częścią wystaw zbiorowych, zarówno rzeźbiarskich jak i komiksowych, w tym: "na nieznanym szlaku" w galerii Vauxhall w Krzeszowicach, „Mniej-więcej” w Młynie Zabierzów, Salon Stripa w Serbii czy Fummeto Comix Festiwal w Szwajcarii.

 

PRACOWNIA RZEŹBY

Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną.

Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc.

rysunek

malarstwo

Małgorzata Pedowicz - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydział Artystyczny

w Instytucie Sztuki. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni u prof. dr hab. L. Kołodziejczyka, dr hab. A. Molendy i dr hab. K. Dadaka. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Na co dzień nauczyciel plastyki oraz rysunku

i malarstwa, zajmuje się rysunkiem, malarstwem oraz renowacją bibelotów o wartości antykwarycznej. W latach 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 uczestniczyła w Międzynarodowych Plenerach Malarskich w Żorach i Mezőkövesd. Swoje prace prezentowała na 22 wystawach zbiorowych w Polsce, w Czechach i na Węgrzech.

 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W pracowni  uczniowie rozwijają swoją wrażliwość w spostrzeganiu otaczającej ich przestrzeni, uczą się zapisu kompozycji i przekładu informacji na język plastyczny. Wszelkiego rodzaju działania warsztatowe, interpretacje, kreowanie, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, mają na celu wyposażenie ucznia w wiedzę plastyczną, wspomagać w wypracowaniu własnego języka artystycznego, indywidualnych środków ekspresji. Podstawowe techniki kształcone w Pracowni Rysunku i Malarstwa: ołówek, sepia, sangwina, tusz, suchy pastel, farby wodne, farby olejne.

 

ceramika

Małgorzata Szram, urodziła się w 1989r w Krakowie. W 2009 ukończyła Liceum plastyczne

im. Antoniego Kenara w Zakopanem na specjalności rzeźba. W 2012r obroniła prace licencjacką

z grafiki w pracowni prof. Krzysztofa Tomalskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Nowym Sączu.

W 2015r. ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, otrzymując dyplom

z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni  prof. Joanny Piech – Kalarus, oraz  projektowania graficznego u dr hab. Stefana Lechwara. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

W swojej działalności artystycznej zajmuje się ceramiką, fotografią, litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, często tworząc własne. Zwykle punktem wyjścia dla jej prac, jest przyroda i kontakt człowieka z nią. Posiada również doświadczenie w organizowaniu różnego typu działań artystycznych takich jak plenery, warsztaty, performance. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, a swoją pierwszą indywidualną wystawą debiutowała w 2015 roku w Małej Galerii w Nowym Sączu.

 

PRACOWNIA CERAMIKI

Celem nauczania przedmiotu Ceramika Artystyczna jest kształcenie umiejętności świadomego i precyzyjnego poruszania się w przestrzeni działań rzeźbiarskich i projektowych. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z materiałami i technikami z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, uczą właściwego wyboru narzędzi i posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

historia sztuki

Sabina Rotowska-Śpiewak – doktorantka w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkini zespołu badawczego w projekcie „Twórcy Śląskiej Architektury”. Związana ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, Stowarzyszeniem ”Mysłowicki Detektyw Historyczny” oraz Fundacją „Miasto Słów”. Pracowała dla takich instytucji jak: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miasta Mysłowice oraz Gmina Żydowska w Katowicach. Autorka artykułów m.in.: dla magazynu „Architektura&Biznes”, „Opcje 1.1” oraz „Art Papier”.

projektowanie graficzne

fotografia

JERZY RUPIK, doktorant  ASP w Katowicach, absolwent studiów magisterskich na  kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant, fotograf, brał udział udział w wielu wystawach wystawach zbiorowych między innymi:

wystawie fotografii w ramach Labiryntu Szóstego w Kłodzku, wystawie fotograficznej na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” w Poznaniu, oraz w wystawie plakatu w Oświęcimiu poświęconej 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. wystawie fotografii Magiczne Przestrzenie / Magische Räume w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, autor indywidualnych wystaw: Tableau vivant w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, wystawy Balans bieli w Starej fabryce w Bielsku białej. W 2017 roku wystawił prace w cyklu wystaw Pokaz Sztuki Mężczyzn w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, oraz na indywidualnej wystawie Redukcja szumu w Starej Fabryce w ramach Industriady 2017.

Nagrody i wyróżnienia: w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu, w 2006 nagrodę specjalną za logo Instytutu Jazzu w międzynarodowym konkursie TaMga - INTERNATIONAL TRADE MARK CONTEST w Nowosybirsku, w 2007 roku - pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na logo Uzdrowiska Kołobrzeg, w 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w kategorii: zrewitalizowana przestrzeń publiczna za projekt parku 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w 2014 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Projekt Koncepcji Artystycznej „Budowy Trasy Pamięci” poświęconej pamięci ofiar katastrof górniczych.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Projektowanie graficzne  - specjalizacja  interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii, kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury lub do prowadzenia własnej działalności projektowej. Absolwent specjalizacji projektowanie graficzne może również kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

Fotografia artystyczna – uczeń zdobywa umiejętności  prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji  w kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

© Liceum Plastyczne w Żorach.   All rights reserved.

Made with Adobe Muse

rzeźba

Celina Cyganik – absolwentka wydziału rzeźby ASP w Krakowie. W Liceum plastycznym w Żorach prowadzi pracownię rzeźby.

Inspiracją jej twórczości jest koncepcja światła i ciemności zarówno w dosłownym jak i metaforycznym aspekcie. Dużą rolę w jej twórczości pełni także folklor - zwłaszcza rodzimy. Oprócz form przestrzennych, Celina interesuje się sztuką sekwencyjną.

Jej prace były częścią wystaw zbiorowych, zarówno rzeźbiarskich jak i komiksowych, w tym: "na nieznanym szlaku" w galerii Vauxhall w Krzeszowicach, „Mniej-więcej” w Młynie Zabierzów, Salon Stripa w Serbii czy Fummeto Comix Festiwal w Szwajcarii.

 

PRACOWNIA RZEŹBY

Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną. Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc.

rysunek

malarstwo

Małgorzata Pedowicz - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydział Artystyczny

w Instytucie Sztuki. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni u prof. dr hab. L. Kołodziejczyka, dr hab. A. Molendy i dr hab. K. Dadaka. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Na co dzień nauczyciel plastyki oraz rysunku

i malarstwa, zajmuje się rysunkiem, malarstwem oraz renowacją bibelotów o wartości antykwarycznej. W latach 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 uczestniczyła w Międzynarodowych Plenerach Malarskich w Żorach i Mezőkövesd. Swoje prace prezentowała na 22 wystawach zbiorowych w Polsce, w Czechach i na Węgrzech.

 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W pracowni  uczniowie rozwijają swoją wrażliwość w spostrzeganiu otaczającej ich przestrzeni, uczą się zapisu kompozycji i przekładu informacji na język plastyczny. Wszelkiego rodzaju działania warsztatowe, interpretacje, kreowanie, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, mają na celu wyposażenie ucznia w wiedzę plastyczną, wspomagać w wypracowaniu własnego języka artystycznego, indywidualnych środków ekspresji. Podstawowe techniki kształcone w Pracowni Rysunku i Malarstwa: ołówek, sepia, sangwina, tusz, suchy pastel, farby wodne, farby olejne.

 

ceramika

Małgorzata Szram, urodziła się w 1989r w Krakowie. W 2009 ukończyła Liceum plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem na specjalności rzeźba. W 2012r obroniła prace licencjacką z grafiki w pracowni prof. Krzysztofa Tomalskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Nowym Sączu.

W 2015r. ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni  prof. Joanny Piech – Kalarus, oraz  projektowania graficznego u dr hab. Stefana Lechwara. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

W swojej działalności artystycznej zajmuje się ceramiką, fotografią, litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, często tworząc własne. Zwykle punktem wyjścia dla jej prac, jest przyroda i kontakt człowieka z nią. Posiada również doświadczenie w organizowaniu różnego typu działań artystycznych takich jak plenery, warsztaty, performance. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, a swoją pierwszą indywidualną wystawą debiutowała w 2015 roku w Małej Galerii w Nowym Sączu.

 

PRACOWNIA CERAMIKI

Celem nauczania przedmiotu Ceramika Artystyczna jest kształcenie umiejętności świadomego i precyzyjnego poruszania się w przestrzeni działań rzeźbiarskich i projektowych. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z materiałami i technikami z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, uczą właściwego wyboru narzędzi i posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

historia sztuki

Sabina Rotowska-Śpiewak – doktorantka w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkini zespołu badawczego w projekcie „Twórcy Śląskiej Architektury”. Związana ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, Stowarzyszeniem ”Mysłowicki Detektyw Historyczny” oraz Fundacją „Miasto Słów”. Pracowała dla takich instytucji jak: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miasta Mysłowice oraz Gmina Żydowska w Katowicach. Autorka artykułów m.in.: dla magazynu „Architektura&Biznes”, „Opcje 1.1” oraz „Art Papier”.

projektowanie graficzne

fotografia

JERZY RUPIK, doktorant  ASP w Katowicach, absolwent studiów magisterskich na  kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant, fotograf, brał udział udział w wielu wystawach wystawach zbiorowych między innymi:

wystawie fotografii w ramach Labiryntu Szóstego w Kłodzku, wystawie fotograficznej na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” w Poznaniu, oraz w wystawie plakatu w Oświęcimiu poświęconej 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. wystawie fotografii Magiczne Przestrzenie / Magische Räume w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, autor indywidualnych wystaw: Tableau vivant w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, wystawy Balans bieli w Starej fabryce w Bielsku białej. W 2017 roku wystawił prace w cyklu wystaw Pokaz Sztuki Mężczyzn w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, oraz na indywidualnej wystawie Redukcja szumu w Starej Fabryce w ramach Industriady 2017.

Nagrody i wyróżnienia: w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu, w 2006 nagrodę specjalną za logo Instytutu Jazzu w międzynarodowym konkursie TaMga - INTERNATIONAL TRADE MARK CONTEST w Nowosybirsku, w 2007 roku - pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na logo Uzdrowiska Kołobrzeg, w 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w kategorii: zrewitalizowana przestrzeń publiczna za projekt parku 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w 2014 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Projekt Koncepcji Artystycznej „Budowy Trasy Pamięci” poświęconej pamięci ofiar katastrof górniczych.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Projektowanie graficzne  - specjalizacja  interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii , kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury lub do prowadzenia własnej działalności projektowej. Absolwent specjalizacji projektowanie graficzne może również kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

Fotografia artystyczna – uczeń zdobywa umiejętności  prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji  w kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

© Liceum Plastyczne w Żorach.   All rights reserved.

rzeźba

Celina Cyganik – absolwentka wydziału rzeźby ASP w Krakowie. W Liceum plastycznym w Żorach prowadzi pracownię rzeźby.

Inspiracją jej twórczości jest koncepcja światła i ciemności zarówno w dosłownym jak i metaforycznym aspekcie. Dużą rolę w jej twórczości pełni także folklor - zwłaszcza rodzimy. Oprócz form przestrzennych, Celina interesuje się sztuką sekwencyjną.

Jej prace były częścią wystaw zbiorowych, zarówno rzeźbiarskich jak i komiksowych, w tym: "na nieznanym szlaku" w galerii Vauxhall w Krzeszowicach, „Mniej-więcej” w Młynie Zabierzów, Salon Stripa w Serbii czy Fummeto Comix Festiwal w Szwajcarii.

 

PRACOWNIA RZEŹBY

Celem pracowni rzeźby, oprócz przybliżenia uczniom podstaw technologii rzeźbiarskiej, jest wyćwiczenie u uczniów wyobraźni przestrzennej jak i wsparcie ich podczas procesu twórczego od szkicu rysunkowego po realizację przestrzenną. Tematyka poruszana na zajęciach jest różnorodna, lecz ich wspólnym mianownikiem jest artystyczna interpretacja otaczającego uczniów świata: natury, uczuć, struktury języka, etc.

rysunek

malarstwo

Małgorzata Pedowicz - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydział Artystyczny

w Instytucie Sztuki. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni u prof. dr hab. L. Kołodziejczyka, dr hab. A. Molendy i dr hab. K. Dadaka. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Na co dzień nauczyciel plastyki oraz rysunku

i malarstwa, zajmuje się rysunkiem, malarstwem oraz renowacją bibelotów o wartości antykwarycznej. W latach 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 uczestniczyła w Międzynarodowych Plenerach Malarskich w Żorach i Mezőkövesd. Swoje prace prezentowała na 22 wystawach zbiorowych w Polsce, w Czechach i na Węgrzech.

 

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

W pracowni  uczniowie rozwijają swoją wrażliwość w spostrzeganiu otaczającej ich przestrzeni, uczą się zapisu kompozycji i przekładu informacji na język plastyczny. Wszelkiego rodzaju działania warsztatowe, interpretacje, kreowanie, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, mają na celu wyposażenie ucznia w wiedzę plastyczną, wspomagać w wypracowaniu własnego języka artystycznego, indywidualnych środków ekspresji. Podstawowe techniki kształcone w Pracowni Rysunku i Malarstwa: ołówek, sepia, sangwina, tusz, suchy pastel, farby wodne, farby olejne.

ceramika

Małgorzata Szram, urodziła się w 1989r w Krakowie. W 2009 ukończyła Liceum plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem na specjalności rzeźba. W 2012r obroniła prace licencjacką z grafiki w pracowni prof. Krzysztofa Tomalskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Nowym Sączu.

W 2015r. ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni  prof. Joanny Piech – Kalarus, oraz  projektowania graficznego u dr hab. Stefana Lechwara. Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

W swojej działalności artystycznej zajmuje się ceramiką, fotografią, litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, często tworząc własne. Zwykle punktem wyjścia dla jej prac, jest przyroda i kontakt człowieka z nią. Posiada również doświadczenie w organizowaniu różnego typu działań artystycznych takich jak plenery, warsztaty, performance. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, a swoją pierwszą indywidualną wystawą debiutowała w 2015 roku w Małej Galerii w Nowym Sączu.

 

PRACOWNIA CERAMIKI

Celem nauczania przedmiotu Ceramika Artystyczna jest kształcenie umiejętności świadomego i precyzyjnego poruszania się w przestrzeni działań rzeźbiarskich i projektowych. Zajęcia pozwalają na zapoznanie się z materiałami i technikami z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej, uczą właściwego wyboru narzędzi i posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Zdobyte umiejętności doskonale przygotowują absolwentów do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne.

historia sztuki

Sabina Rotowska-Śpiewak – doktorantka w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Historia Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkini zespołu badawczego w projekcie „Twórcy Śląskiej Architektury”. Związana ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, Stowarzyszeniem ”Mysłowicki Detektyw Historyczny” oraz Fundacją „Miasto Słów”. Pracowała dla takich instytucji jak: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Miasta Mysłowice oraz Gmina Żydowska w Katowicach. Autorka artykułów m.in.: dla magazynu „Architektura&Biznes”, „Opcje 1.1” oraz „Art Papier”.

projektowanie graficzne

fotografia

JERZY RUPIK, doktorant  ASP w Katowicach, absolwent studiów magisterskich na  kierunku grafika w zakresie projektowania graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Projektant, fotograf, brał udział udział w wielu wystawach wystawach zbiorowych między innymi:

wystawie fotografii w ramach Labiryntu Szóstego w Kłodzku, wystawie fotograficznej na Międzynarodowym Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko” w Poznaniu, oraz w wystawie plakatu w Oświęcimiu poświęconej 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. wystawie fotografii Magiczne Przestrzenie / Magische Räume w Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen, autor indywidualnych wystaw: Tableau vivant w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, wystawy Balans bieli w Starej fabryce w Bielsku białej. W 2017 roku wystawił prace w cyklu wystaw Pokaz Sztuki Mężczyzn w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, oraz na indywidualnej wystawie Redukcja szumu w Starej Fabryce w ramach Industriady 2017.

Nagrody i wyróżnienia: w 2004 otrzymał wyróżnienie w konkursie na logo Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii w Toruniu, w 2006 nagrodę specjalną za logo Instytutu Jazzu w międzynarodowym konkursie TaMga - INTERNATIONAL TRADE MARK CONTEST w Nowosybirsku, w 2007 roku - pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na logo Uzdrowiska Kołobrzeg, w 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego w kategorii: zrewitalizowana przestrzeń publiczna za projekt parku 12 kolekcji botanicznych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, w 2014 otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na logo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w 2015 zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na Projekt Koncepcji Artystycznej „Budowy Trasy Pamięci” poświęconej pamięci ofiar katastrof górniczych.

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I FOTOGRAFII

Projektowanie graficzne  - specjalizacja  interdyscyplinarna związana z tworzeniem różnych form prezentacji oraz informacji wizualnej, z opracowywaniem logo, projektowaniem stron internetowych, ilustracji, typografii, kaligrafii, opakowań, animacji. Program nauczania przygotowuje ucznia do pracy w studiach reklamowych, instytucjach kultury lub do prowadzenia własnej działalności projektowej. Absolwent specjalizacji projektowanie graficzne może również kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

Fotografia artystyczna – uczeń zdobywa umiejętności  prawidłowego komponowania i naświetlania zdjęć oraz stosowania nowoczesnych technik cyfrowych i multimedialnych. Uczniowie mają do dyspozycji  w kompleksowo wyposażone studio fotograficzne, w którym mogą realizować zaawansowane projekty fotograficzne. Specjalizacja - fotografia umożliwia podjęcie pracy w studiach fotograficznych, instytucjach kultury oraz prowadzenie własnej działalności. Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach artystycznych.

© Liceum Plastyczne w Żorach.

All rights reserved.